Wydawca treści Wydawca treści

Akademia Leśniczego

AKADEMIA LEŚNICZEGO edycja 2015

cykl szkoleń dedykowanych leśniczym
– najważniejsze informacje –

CEL SZKOLEŃ

Można wymienić 4 najważniejsze cele, które realizowane są poprzez Akademię Leśniczego:

  1. Etapowe, coroczne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych najliczniejszej grupy stanowisk w LP – leśniczych.
  2. Zwiększenie efektywności oraz jakości pracy leśniczych.
  3. Utrzymanie pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych.
  4. Wymiana doświadczeń pomiędzy leśniczymi z różnych nadleśnictw.

ORGANIZATOR SZKOLEŃ

Cykl szkoleń realizowany jest przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu – Zespół Szkoleń i turystyki, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

KOMU i JAKIE KORZYŚCI DAJE AKADEMIA?

Realizacja cyklu szkoleń daje wiele korzyści, które bezpośrednio kierowane są do:

1. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, poprzez:

  • systemowy sposób inwestowania w wykwalifikowaną kadrę pracowników,
  • zwiększenie efektywności oraz jakości pracy leśniczych,
  • utrzymanie właściwego prestiżu leśniczego w ogólnym wizerunku LP.

2. Leśniczych – uczestników szkoleń poprzez:

  • doskonalenie umiejętności i aktualizacja posiadanej wiedzy z szeroko rozumianego leśnictwa,
  • możliwość spotkania się z kadrą wykwalifikowanych specjalistów, nie tylko z branży leśnej,
  • wymiana poglądów i doświadczenia pomiędzy leśniczymi z terenu różnych nadleśnictw i dyrekcji regionalnych LP.

PROGRAM SZKOLEŃ

Oprócz zagadnień związanych z aktualnościami z zakresu hodowli i ochrony lasu, inwestycji w drogi leśne omawiana tematyka skoncentrowana jest w dużej mierze na budowaniu wizerunku LP oraz poprawie komunikacji interpersonalnej. Pełny program szkolenia można zobaczyć tutaj.

Programy szkoleń obejmują nie tylko ścisłe zagadnienia z branży leśnej ale również tzw. miękką tematykę np. zarządzanie sobą w czasie, savoir vivre i autoprezentację. Szkolenia te również zawierają zajęcia terenowe, które zależą od tematyki danego bloku (zjazdu) lub warunków pogodowych.

KTO I W JAKI SPOSÓB MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII?

Docelowymi adresatami szkoleń są pracownicy LP zatrudnieni na stanowisku leśniczego. Udział w AL. nie jest ograniczony wiekiem czy wykształceniem uczestników. Decyzję o skierowaniu na szkolenia podejmuje kierownik danej jednostki – Nadleśniczy. Preferowanymi uczestnikami AL powinni być leśniczowie, dla których będzie to ważne i przydatne poszerzenie wiedzy na tym stanowisku.

GDZIE REALIZOWANE SĄ SZKOLENIA?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski w 6 ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych lub edukacyjnych LP. Ośrodki znajdują się w Orzechowie Morskim k. Ustki, Malinówce k. Ełku, Nagórzycach k. Tomaszowa Mazowieckiego, Janowie Lubelskim k. Zamościa oraz Łagowie k. Świebodzina.

ILU UCZESTNIKÓW KOŃCZY AKADEMIĘ?

Docelowo AL ma ukończyć łącznie 1500 leśniczych spośród ok 5,5 tys. zatrudnionych (ok. 30% zatrudnionych leśniczych). Co roku szkolenia kończy 210 absolwentów. Do końca 2014 r. cykl szkoleń ukończy łącznie 755 leśniczych. W 2015 r. realizowana będzie już V edycja AL.

JAK PRZEBIEGA i CZYM KOŃCZY SIĘ AKADEMIA?

Akademia składa się z 6 bloków (szkoleń), które odbywają się w dniach roboczych (2,5 dnia). Każdy z uczestników musi obowiązkowo być obecny na wszystkich 6 szkoleniach. Na koniec każdego szkolenia przeprowadzany jest egzamin sprawdzający uzyskaną wiedzę. Po zaliczeniu wszystkich 6 egzaminów, każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia Akademii wydawany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

ZAŁĄCZNIKI

Program Akademii Leśniczego

Prezentacja Akademia Leśniczego