Aktualności Aktualności

Aktualna oferta Stacji Oceny Nasion ORWLP w Bedoniu

Zachęcamy do zapoznania z ofertą Stacji Oceny Nasion ORWLP w Bedoniu

Aktualnie wykonujemy:

  • ocenę przedzbiorową szyszek sosny,
  • ocenę nasion przechowywanych: sosny, modrzewia, świerka, olszy i brzozy,
  • próby kiełkowania nasion buka w podłożu,
  • wyjazdy terenowe na szkółki leśne w celu poboru próbek gleby i wody,
  • analizy laboratoryjne próbek gleby i wody.

Przypominamy ze SON w Bedoniu dodatkowo wykonuje:

  • Ekspertyzy glebowo-nawożeniowe,
  • Analizy aparatu asymilacyjnego,
  • Analizy chemiczne wody do nawadniania szkółek leśnych,
  • Ocenę frekwencji mikoryzowej systemu korzeniowego sadzonek.  


Na wyżej wymienione ekspertyzy nadleśnictwa oceniające nasiona w naszej stacji otrzymują 10% rabatu.