Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich - stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania.

Działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ORWLP w Bedoniu rozpoczął organizację cyklu szkoleń „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”.
Jednym z działań jest wybór osób/podmiotów świadczących usługę przeprowadzenia zajęć wg programu zatwierdzonego Zarządzeniem 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem na usługę społeczną i wszelkimi szczegółami na BIP:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/orwlp_bedon/zamowienia_publiczne/pg_201808130562901458332
Osoby zainteresowane i spełniające warunki ogłoszenia zapraszamy do składania ofert pocztą tradycyjną w terminie do 24.08.2018 do 12:00.