Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi, licytacje

Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniami ORWLP w Bedoniu

1. Postępowanie przetargowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku biurowego i przebudowę/modernizację dwóch istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 447/1 ORWLP w Nowym Bedoniu".

Informacja z otwarcia ofert

2. Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu, dostawy fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej, dostawy fabrycznie nowych modemów (routerów) bezprzewodowego Internetu".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Zapytanie ofertowe - "Sprzedaż i dostawa podkładki drewnianej z grawerem do siedziby Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
w Bedoniu".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4. Zapytanie ofertowe - "Dostawa suszarki Binder, seria FP Classic Line, model FP 115 do Stacji Oceny Nasion Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu".

UWAGA: Zmiana treści zapytania ofertowego!

W związku z zapytaniem firmy Alchem Sp. z o.o. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy urządzenia do 6 tygodni (42 dni) od daty złożenia zamówienia.
W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2018 r. do godz 14.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

5. Zapytanie ofertowe - dostawa do siedziby ORWLP w Bedoniu pendrive, toreb bawełnianych, deski z klipem i zakładki drewnianej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania

6. Zapytanie ofertowe - usługa przygotowania dokumentacji techniczno-wykonawczej w wersji 3.0 (DTW 3.0) dla urządzeń turustycznego udostępniania lasu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - tabela z rekomendacjami

Załącznik nr 2 do zapytania - formularz ofertowy

A1.3

A1.7

A2.5

A6.4

A9

A11.2

A18.2

A19.2

A22.5

A23

Fotografia - ławostół

7. Zapytanie ofertowe - nabór ofert na dostawę okładki z wyciętym okienkiem na tytuł wg wzoru Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe wraz formularzem ofertowym oraz klauzulą RODO