Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi, licytacje

Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniami ORWLP w Bedoniu

1. Zapytanie ofertowe - "Dostawa tablic".

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

2. Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie badań społecznych i ich przeprowadzenie na wskazanej grupie osób".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Zapytanie ofertowe - "Usługa przeprowadzenia wykładów wg konspektu podczas szkolenia pt. Akademia Leśniczego - BLOK nr 4".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Program AL

Załącznik nr 2 - Wzór umowy os. fizyczna

Załącznik nr 2 - Wzór umowy z firmą

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

4. Zapytanie ofertowe - "Usługa przeprowadzenia wykładów wg konspektu podczas szkolenia pt. Akademia Leśniczego - BLOK nr 6".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Program AL

Załącznik nr 2 - Wzór umowy os. fizyczna

Załącznik nr 2 - Wzór umowy z firmą

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

5. Zapytanie ofertowe - "Analiza chemiczna gleby, kompostu (torfu), sadzonek, igieł/liści, wody używanej do nawodnień".

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy