Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania z zapytaniami ofertowymi ORWLP w Bedoniu

1. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania ekspertyzy kosztowej urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - metodyka

Załącznik nr 3 - katalog testowego wzoru urządzeń AUL

Załącznik nr 4 - wykaz urządzeń

2. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia badań opinii publicznej na temat funkcjonowania trzech obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (miejsc postoju pojazdów).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - metodyka

Załącznik nr 3 - ankieta