Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi, licytacje

Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniami ORWLP w Bedoniu

1. Postępowanie przetargowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku biurowego i przebudowę/modernizację dwóch istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 447/1 ORWLP w Nowym Bedoniu".

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej

2. Zapytanie ofertowe - "Dostawa produktów do pomiarów jonoselektywnych Thermo Scientific Orion".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Zapytanie ofertowe - "Usługa tłoczenia nakładu 25 tysięcy egzemplarzy płyt CD w kopercie kartonowej".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4. Zapytanie ofertowe - " Nabór na składanie ofert dotyczących usługi serwisowania, dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych urządzenia wielofunkcyjnego do druku cyfrowego kolorowego Ineo + 1060 L i Bizhup PRO C6000 L Konica Minolta".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

5. Zapytanie ofertowe - " Nabór na składanie ofert dotyczących dostawy kopert C4 HK".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

6. Zapytanie ofertowe - Nabór na składanie ofert na "Uslugę tłoczenia nakładu 2,5 tys. egz.płyt DVD w kopercie kartonowej".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy