Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi-licytacje

Zapraszamy do zapoznania z zapytaniami ofertowymi ORWLP w Bedoniu

1. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym Biura Ekspertyz i Techniki Leśnej ORWLP w Bedoniu dotyczącym przeszkolenia dwóch osób w zakresie UAVO BVLOS.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

2. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi wynajmu sali, wyżywienia i noclegów podczas szkolenia pt. "Spotkanie informacyjne RDLP" w dniach 10-11 października 2018 roku z przyjazdem w przeddzień.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

3. Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniem o przetargu-licytacji na sprzedaż zbędnych środków trwałych, który odbędzie się na terenie ORWLP w Bedoniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 900.

Ogłoszenie wraz z wykazem środków trwałych do licytacji