Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe

1. Projekt parkingu leśnego. 2. Usługi związane z realizacją projektu energetycznego. 3. Dostawa papieru. 4. Dostawa oryginalnych tuszy i tonerów. 5. Dostawa teczek na dokumenty.

1. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym naboru ofert na usługę zaprojektowania parkingu leśnego zlokalizowanego w okolicach miejscowości Romanów - 60 km od Wrocławia.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

 

2. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym związanym z relizacją projektu zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

3. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy do siedziby ORWLP w Bedoniu papieru.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a - Formularz Ofertowy

Zawiadomienie

4. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy do siedziby ORWLP oryginalnych tuszy i tonerów.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy do siedziby ORWLP teczek na dokumenty w oprawie introkalowej i skóropodobnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy