Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi, licytacje

Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniami ORWLP w Bedoniu

 

1. Zapytanie ofertowe - "Usługa kaszerowania główek do kalendarzy trójdzielnych (oklejania tektury z pianką wydrukowanymi zdjęciami na papierze kreda 150 g).

Zapytanie ofertowe + formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną RODO

2. Postępowanie przetargowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku biurowego i przebudowę/modernizację dwóch istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 447/1 ORWLP w Nowym Bedoniu".

Postępowanie przetargowe - pliki do pobrania.

3. Zapytanie ofertowe - "Dostawa spirali do montowania kalendarzy".

Zapytanie ofertowe + formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną RODO

4. Zapytanie ofertowe - "Usługa dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego A4 (kolorowa drukarka sieciowa ze skanerem)".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - KLauzula informacyjna RODO