Wydawca treści Wydawca treści

Projekty koncepcyjne aranżacji wnętrz

Jeżeli chcesz, aby wnętrze było atrakcyjne, bezpieczne oraz łatwo dostępne dla każdego, nawet osoby niepełnosprawnej – skontaktuj się z nami! Mamy w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

Wycena i zlecenie wykonania projektu aranżacji wnętrz np. izb, ośrodków edukacyjnych
Kontakt: Wioletta Kacprzyk: w.kacprzyk@bedon.lasy.gov.pl, tel. 42 677 25 38

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Korzyści dla Nadleśnictwa:

 1. Projekt zgodny ze specyfiką działalności przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez PGL LP oraz aktualnymi tendencjami we wzornictwie i możliwościach techniczno-technologicznych, z uwzględnieniem zasad kształtowania łatwo dostępnej przestrzeni zarówno dla dzieci, i dorosłych, osób pełno- i niepełnosprawnych.
 2. Duża oszczędność czasu pracowników nadleśnictw w zakresie organizacji prac projektowych. My przeprowadzamy wszelkie niezbędne procedury wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych, tak aby projekt był nie tylko atrakcyjny, ale i zgodny z obowiązującym prawem.
 3. Współpraca z ORWLP na podstawie zlecenia lub porozumienia.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania wyceny (druk do pobrania) - zadanie Zamawiającego,
 2. Sporządzenie wyceny - zadanie ORWLP,
 3. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania projektu aranżacji wnętrz (druk do pobrania) – zadanie Zamawiającego,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie – pomiary – zadanie ORWLP oraz szczegółowe uzgodnienia – zadanie ORWLP i Zamawiającego,
 5. Przygotowanie i przekazanie do Nadleśnictwa pierwszej wersji projektu aranżacji wnętrz (postać elektroniczna) – zadanie ORWLP,
 6. Przekazanie uwag do ORWLP - zadanie Zamawiającego,
 7. Naniesienie ewentualnych zmian w pierwszej wersji projektu aranżacji wnętrz (pierwsze zmiany są bezpłatne) oraz przekazanie poprawionej wersji do Zamawiającego – zadanie ORWLP,
 8. Zatwierdzenie projektu aranżacji wnętrz - zadanie Zamawiającego,
 9. Przesłanie faktury wraz z projektem aranżacji wnętrz (postać papierowa - 2 egzemplarze) – zadanie ORWLP.

Koszt projektu aranżacji wnętrz:

Koszt projektu aranżacji wnętrz to ok. 120 zł netto za 1 m2.
Koszt projektu uzależniony jest m.in. od następujących parametrów:

 1. szacowanej powierzchni obiektu objętego pracami projektowymi,
 2. lokalizacji obiektu objętego pracami aranżacyjnymi,
 3. zakresu prac projektowych, w ramach których mogą być wykonane:
  1. inwentaryzacja pomieszczeń ze wstępnymi oględzinami budowlanymi (pomiar z natury + dokumentacja fotograficzna),
  2. dwie koncepcje układów funkcjonalnych projektowanego wnętrza (rzuty poziome z układem ścian działowych, lokalizacją mebli i innych elementów wyposażenia),
  3. szczegółowy plan funkcjonalny wnętrza przygotowany w oparciu o wybraną koncepcję obrazująca ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i oświetleniowych,
  4. projekt oświetlenia kierunkowego i dekoracyjnego,
  5. projekt rozmieszczenia punktów instalacji elektrycznej (gniazd, włączników, przyłączy multimedialnych),
  6. projekt wielokanałowego nagłośnienia prezentacji multimedialnych oraz rozmieszczenia projektorów multimedialnych uwzględniający nowoczesne technologie (bez aplikacji),
  7. rozwinięcie ścian (rozwinięcie pomieszczeń w postaci widoków ścian z doborem kolorów, materiałów wykończeniowych, okładzin),
  8. rozwinięcie podłóg (rozwinięcie w postaci widoków podłóg z doborem kolorów, materiałów wykończeniowych, okładzin),
  9. rozwinięcie sufitów (rozwinięcie w postaci widoków sufitów z doborem kolorów, materiałów wykończeniowych, okładzin),
  10. rozmieszczenie punktów wyjściowych dla instalacji wodno-kanalizacyjnej łazienki i kuchni
  11. syntetyczna charakterystyka zagadnień poruszanych w części graficznej,
  12. propozycja elementów wyposażenia wnętrza, mebli, opraw oświetleniowych, okładzin ściennych itd., z podaniem ich nazwy, marki, ilości,
  13. poglądowe wizualizacje komputerowe projektowanych pomieszczeń (widoki i przekroje ścian z kompletnym wyposażeniem, kolorystyką i doborem materiałów  - tapeta, okładzina kamienna, drewno itd.),
  14. zestawienie powierzchni, ilości niezbędnych materiałów wykończeniowych oraz orientacyjny kosztorys robót budowlanych i zaproponowanego wyposażenia obiektu,
  15. dwie wizyty na terenie obiektu:
    I celem inwentaryzacji obiektu i uzgodnień projektowych;
    II celem prezentacji dwóch wersji projektu aranżacji obiektu;
  16. jedna wizyta nadzoru autorskiego.

Projekt aranżacji wnętrz przekazywany do Zamawiającego zawiera m.in. następujące dokumenty:

 1. rzuty poziome pomieszczeń układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z wymiarowaniem oraz rozmieszczeniem mebli i innych elementów wyposażenia,
 2. projekty techniczne, zgodnie z zakresem zleceni,
 3. propozycje mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz,
 4. krótki opis techniczny planowanej inwestycji.

Projekt aranżacji wnętrz w powyższej cenie nie obejmuje:

 1. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 2. przedmiarów robót budowlanych,
 3. kosztorysu inwestorskiego,
 4. przygotowania dokumentacji do przetargu.

Na zlecenie Zamawiającego za dodatkową opłatą możemy wykonać także:

 1. wyżej wymienione prace,
 2. inne dodatkowe prace projektowe poza zakresem projektu aranżacji wnętrz.