Asset Publisher Asset Publisher

Kursy Brakarskie ZIMA 2019/2020

Zapraszamy na zimowe Kursy Brakarskie 2019/2020

W związku z nieustannie napływającymi do nas drogą mailową i telefoniczną pytaniami dotyczącymi Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP, które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku oraz koniecznością zdobycia przez pracowników terenowych do ww. terminu niezbędnych umiejętności, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy informuje o naborze na kursy brakarskie, które odbędą się w grudniu 2019 roku w Janowie Lubelskim oraz lutym 2020 roku w Łagowie Lubuskim. Kursy prowadzone będą zgodnie z nowymi warunkami technicznymi i przeznaczone są szczególnie dla adeptów brakarstwa.
Od 2018 roku szkolenia nasze odbywają się zgodnie z Decyzją nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 stycznia 2018 r. Kierując się zawartymi w w/w akcie prawodawstwa wewnętrznego zasadami przyjmujemy zlecenia organizacji szkoleń od jednostek LP.

Zapraszamy na:

1. Ogólnopolski Kurs Brakarski, który organizowany jest w Janowie Lubelskim (RDLP w Lublinie).
Odbędzie się po zebraniu minimum 27 zgłoszeń.
Termin kursu to 10 - 19 grudnia 2019 roku.
Termin składania zgłoszeń to 20 listopada 2019 roku.

 
2. Ogólnopolski Kurs Brakarski, który organizowany jest w Łagowie Lubuskim (RDLP w Zielonej Górze).
Szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników RDLP w Zielonej Górze.
Odbędzie się po zebraniu minimum 27 zgłoszeń.
Termin kursu to 19 - 28 lutego 2020 roku.
Termin składania zgłoszeń to 2 stycznia 2020 roku.

 
- osoba koordynująca:     
Wojciech Sarzyński tel. 693 440 934,          
e-mail: w.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl

 

ZAPRASZAMY!