Wydawca treści Wydawca treści

Doradztwo w zakresie turystyki rowerowej

Doradztwo w zakresie organizacji turystyki rowerowej na terenach PGL LP

Wycena konsultacji

Zlecenie konsultacji

Kontakt: Przemysław Kawa: p.kawa@bedon.lasy.gov.pl,
tel. 42 677 25 14, fax 42 677 25 07

 

W zależności od zakresu prac objętych konsultacjami wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

 

Korzyści dla Nadleśnictwa:

 • Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia,
 • Rozwiązania uwzględniające założenia i standardy LP,

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Zlecenie wykonania wyceny prac (druk do pobrania) i wstępne ustalenia dot. zakresu konsultacji - zadanie Nadleśnictwa,
 2. Wykonanie wyceny planowanych do przeprowadzenia prac - zadanie ORW LP,
 3. Zlecenie wykonania zaplanowanych i uzgodnionych prac (druk do pobrania) – zadanie Nadleśnictwa,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie (jeżeli będzie taka potrzeba) – pomiary i uzgodnienia – zadanie ORW LP i Nadleśnictwa,
 5. Ustalenie harmonogram prac – zadanie ORW LP i Nadleśnictwa,
 6. Przygotowanie materiałów objętych zakresem zlecenia – zadanie ORW LP,
 7. Przesłanie materiałów – zadanie ORWP w Bedoniu,
 8. Przesłanie faktury – zadanie ORW LP.

Koszty

Przygotowanie materiałów dot. organizacji przez j.o. LP maratonu rowerowego.

W skład prac wchodzą: przygotowanie teorii z zakresu udostępniania lasu, przygotowanie regulaminu imprezy rowerowej, przygotowanie informacji na stronę www. Orientacyjny koszt przygotowania materiałów to około 5.000 zł netto.

Szczegółowe kalkulacje kosztów przygotowania materiałów oraz zakresu konsultacji wykonujemy indywidualnie dla każdego Nadleśnictwa, gdyż zależą one m.in. od:

 • zakresu prac potrzebnych do wykonania w terenie,
 • zakresu konsultacji dot. organizacji turystyki rowerowej na terenie j.o. LP,
 • zakresu i rodzaju dokumentacji przygotowywanej do realizacji zlecenia,
 • terminie realizacji zlecenia,
 • dodatkowych wytycznych Nadleśnictwa.

 

Przykładowy projekt umowy (1 strona) na dzierżawę terenu pod obiekt lub wydarzenie związane z organizacją turystyki rowerowej.