Wydawca treści Wydawca treści

Dostosowanie obiektów terenowych (np. ścieżek dydaktycznych) i kubaturowych (np. izb edukacyjnych) do potrzeb osób niepełnosprawnych

Jeżeli zastanawiasz się co zrobić, aby obiekt służący udostępnianiu lasu był bezpieczny oraz łatwo dostępny dla każdego, nawet osoby niepełnosprawnej – skontaktuj się z nami! Mamy w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

Wycena i zlecenie wykonania projektu
Kontakt: Wioletta Kacprzyk: w.kacprzyk@bedon.lasy.gov.pl, tel. 42 677 25 38

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Korzyści dla Nadleśnictwa:

 1. Atrakcyjny projekt zgodny ze specyfiką działalności przyrodniczo-leśnej, spełniający potrzeby i oczekiwania gości oraz jednostek organizacyjnych PGL LP, uwzględniający aktualne trendy i możliwości techniczno-technologiczne.
 2. Duża oszczędność czasu pracowników nadleśnictw w zakresie organizacji prac projektowych. My przeprowadzamy wszelkie niezbędne procedury wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych, tak aby projekt był nie tylko atrakcyjny, ale i zgodny z obowiązującym prawem.
 3. Współpraca z ORWLP na podstawie zlecenia lub porozumienia.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania wyceny usługi (druk do pobrania) - zadanie Zamawiającego,
 2. Sporządzenie wyceny usługi - zadanie ORWLP,
 3. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania usługi (druk do pobrania) – zadanie Zamawiającego,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie – pomiary – zadanie ORWLP oraz szczegółowe uzgodnienia – zadanie ORWLP i Zamawiającego,
 5. Przygotowanie i przekazanie do Nadleśnictwa pierwszej wersji projektu dostosowania przestrzeni/obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (postać elektroniczna) – zadanie ORWLP,
 6. Przekazanie uwag do ORWLP - zadanie Zamawiającego,
 7. Naniesienie ewentualnych zmian w pierwszej wersji projektu (pierwsze zmiany są bezpłatne) oraz przekazanie poprawionej wersji do Zamawiającego – zadanie ORWLP,
 8. Zatwierdzenie projektu dostosowania przestrzeni/obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie Zamawiającego,
 9. Przesłanie faktury wraz z projektem dostosowania przestrzeni/obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (postać papierowa - 2 egzemplarze) – zadanie ORWLP.

Koszt projektu dostosowania przestrzeni/obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Koszt projektu uzależniony jest m.in. od następujących parametrów:

 1. szacowanej powierzchni przestrzeni objętej pracami projektowymi,
 2. lokalizacji obiektu wokół którego prowadzone będą prace,
 3. zakresu prac projektowych:
  1. obmiar tereny lub obiektu, którego dotyczą prace projektowe;
  2. inwentaryzacja techniczno-budowlana terenu/obiektu,
  3. rysunki techniczne w rzucie poziomym i/lub pionowym udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
  4. specyfikacja techniczna wszystkich proponowanych rozwiązań,
  5. szacunkowy kosztorys inwestycji.

Na zlecenie Zamawiającego za dodatkową opłatą możemy wykonać także inne dodatkowe prace projektowe w zakresie dostosowania przestrzeni/obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.