Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia dedykowane dla RDLP

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”
Stefan Żeromski

Jak projektujemy szkolenia?

• realizujemy szkolenie na temat wybrany przez Zamawiającego,
• dostosowujemy program szkolenia do aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz do poziomu zaawansowania uczestników,
• każdy program dostosowujemy do specyfiki Lasów Państwowych i modyfikujemy pod kątem przydatności dla pracowników LP,
• dostosowujemy metodę pracy z grupą do wymagań i oczekiwań Zamawiającego,
• współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami i ekspertami z poszczególnych dziedzin, posiadającymi rozległą wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne. Przygotowujemy ich udzielając kluczowych informacji o zasadach działania PGL LP,
• czas trwania, miejsce i termin szkolenia dopasowujemy do potrzeb i możliwości Zamawiającego,
• podczas szkoleń zapewniamy dostęp do materiałów szkoleniowych, profesjonalną obsługę i dobrą organizację, tak, aby maksymalnie wykorzystać czas szkolenia,
• na życzenie Zamawiającego możemy:
- przygotować konsultacje z wykładowcą przed i po szkoleniu,
- przygotować i przeprowadzić pre-testy i post-testy,
• po zrealizowanym szkoleniu przygotowujemy sprawozdanie na podstawie wyników z ankiet zebranych od uczestników, w którym podsumowujemy wnioski i sugerujemy dalsze kroki.

Najczęściej wybierane obszary tematyczne szkoleń to przede wszystkim:

• Obsługa programu SILP w zakresie poszczególnych podsystemów
• Wykonywanie zadań pełnomocnika Nadleśniczego związanych z ochroną przeciwpożarową lasu
• Vademecum Inżyniera Nadzoru
• Zamówienia publiczne
• Wybrane zagadnienia ze stanu posiadania w nadleśnictwie
• Szkolenia z zakresu szkółkarstwa

Najnowsze szkolenia w ofercie ORWLP na 2018 rok to:

• Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian nadchodzących w 2018 r.,
• Prawo wodne – kluczowe zmiany od lipca 2017 r.,
• Cyberbezpieczeństwo – ochrona pracownika LP przed atakami internetowymi,
• Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja
• Szkolenie dla załóg leśnych samochodów patrolowo-gaśniczych
• Prawne aspekty udostępniania informacji publicznej oraz o środowisku
• Wyjazdy szkoleniowe dla poszczególnych stanowisk np. inżynierów nadzoru, zastępców nadleśniczych, edukatorów

Najczęściej szkolące się jednostki LP (we współpracy z ORWLP) w latach 2015-2017:

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Dziękujemy za wspólne szkolenia!

Jak zamówić wstępny kosztorys szkolenia?

W celu oszacowania kosztów szkolenia dedykowanego wystarczy:
1. zadzwonić (kontakt poniżej)
LUB
2. przesłać e-mailem następujące informacje:
- wstępny temat lub zakres szkolenia,
- liczbę uczestników (szacunkowo),
- kto będzie uczestniczył w szkoleniu (stanowiska),
- planowany termin, miejsce i długość szkolenia
LUB
3. skorzystać z formularza poniżej „Zapytanie o wycenę”.

Na podstawie uzyskanych informacji prześlemy wstępną niezobowiązującą ofertę szkolenia.

Kontakt

Osobą prowadzącą szkolenia dedykowane w ORWLP jest Katarzyna Wdowiak-Woźny,
tel. (42) 677-25-33, 601-844-593, e-mail: katarzyna.wdowiak@bedon.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania