Wydawca treści Wydawca treści

Nowe wzory urządzeń objętych projektem AUL

Zapraszamy przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych na lokalizacje testowe nowego standardu urządzeń turystycznego udostępniania lasu.

W nadleśnictwach: Miradz (RDLP Toruń), Dukla (RDLP Krosno) i Bobolice (RDLP Szczecinek) trwają testy nowego wzoru urządzeń Programu „Aktywne udostępnianie lasu” (AUL).  Urządzenia zostały posadowione w 2017 r. i od kwietnia 2018 r. rozpoczęła się faza konsultacji nowego wzoru. Do wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych wysłane zostało  pismo – zaproszenie  z   wyznaczonymi  18  terminami spotkań  na lokalizacjach  testowych.  Konsultacje  i  spotkania na terenach  testowych  nadleśnictw   będą  trwać  do 15.06.2018 r.

Do końca czerwca przygotowane zostaną także opinie ekspertów niezależnych dotyczące: ergonomii, kosztów wykonania, estetyki oraz funkcjonowania w terenie (badania wśród użytkowników) urządzeń nowego wzoru AUL oraz całych obiektów testowych.

Po fazie konsultacji oraz obiorze ekspertyz przygotowane zostaną zmiany/uwagi, na podstawie których przygotowania zostanie dokumentacja projektowa urządzeń w wersji ostatecznej.

        

         Lokalizacja testowego miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwie Bobolice

        

         Lokalizacja testowego miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwie Dukla

        

         Lokalizacja testowego miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwie Miradz


Wyniki konkursu nowej koncpecji urządzeń zagospodarowania lasu

Ogłoszenie wyników konkursu na przygotowanie nowej koncepcji urządzeń turystycznego zagospodarowania lasu przeznaczonej dla programu własnego PGL LP pt. „Aktywne udostępnianie lasu".


Szanowni Państwo!


Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu – Organizator konkursu ogłasza wyniki konkursu na przygotowanie nowej koncepcji urządzeń turystycznego zagospodarowania lasu przeznaczonej dla programu własnego PGL LP pt. „Aktywne udostępnianie lasu".

Do konkursu wpłynęło 19 prac. Jury konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu przyznało następujące nagrody:

I (pierwsza) Nagroda – Pan Piotr Barwik, referent w Nadleśnictwie Dąbrowa,
II (druga) Nagroda – Pan Grzegorz Kołodziej, Starszy Strażnik Leśny w Nadleśnictwie Sława Śląska,
III (trzecia) Nagroda – Pan Tomasz Kasiak, Warszawa.


Wyróżnienia otrzymali:

Pan Łukasz Zaniewski, Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Rajgród. Wyróżnienie przyznane za zgodność koncepcji z krajobrazem leśnym oraz nawiązanie do kształtu pni i struktury drewna. 

Pan Karol Szparkowski, Warszawa. Wyróżnienie przyznane za wskazanie źródeł inspiracji – połączenie historii z nowoczesnością oraz ciekawe szkice koncepcyjne.

Gratulujemy!


Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim Państwu biorącym udział w konkursie za poświecenie swojego czasu oraz podzielnie się z nami swoimi pomysłami dot. turystycznego zagospodarowania lasu.
   


Materiały do Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego LP

Materiały do Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2016r.

Materiały do Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie realizacji przedsięwzięć, polegających na zmianach organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, obejmujących tworzenie, łączenie, dzielenie oraz likwidowanie nadleśnictw, a także innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nieposiadających osobowości prawnej (znak sprawy: OR.013.13.2016).

1. Studium analityczne na temat problemów, związanych z określaniem wartości  nieruchomości leśnych z załącznikami 1-4.

Załącznik nr 5 - Klasyfikacja naturalnych zewnętrznych funkcji lasu.

Załącznik nr 6  - fragment pracy magisterskiej.

Aneks do załącznika nr 6.

Załącznik nr 7 - Określanie wartości lasu jako dobra chronionego.

Aneks nr 1 do załącznika nr 7.

Aneks nr 2 do załącznika nr 7.

Aneks nr 3 do załącznika nr 7.

Aneks nr 4 do załącznika nr 7.

Aneks nr 5 do załącznika nr 7.

Załącznik nr 8 - Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego LP.

Załącznik nr 9 - Koncepcja standardu rzeczoznawczego.

2. Status i forma organizacyjno – prawna Lasów Państwowych.


Kolejne Kursy Brakarskie LP

Zapraszamy na Kursy Brakarskie organizowane przez ORWLP w Bedoniu

ORWLP w Bedoniu zorganizował już ponad 100 kursów brakarskich. Szkolenia odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 73 Dyrektora Generalnego LP z dnia 10.12.2014 r. Dzięki współpracy z najlepszymi instruktorami - praktykami i teoretykami brakarstwa w Polsce organizowane przez nas kursy brakarskie oprócz niepodważalnych walorów edukacyjnych są świetną platformą wymiany doświadczeń dotyczących drewna i rynku drzewnego. 

Zapraszamy na kolejne kursy brakarskie, które planowane są w następujących terminach:

a) 19 – 28 października w Jedlni Letnisko (RDLP Radom) (KARTA ZGŁOSZENIA)

b) 15 – 25 listopada w Orzechowie (RDLP Szczecinek) Centralny Kurs Brakarski na 1 i instruktorską klasę brakarską (KARTA ZGŁOSZENIA)

- osoba koordynująca: Łukasz Bojarski tel. 601 440 080, e-mail:  l.bojarski@bedon.lasy.gov.pl


c) 30 listopada do 9 grudnia 2016 roku w Janowie Lubelskim (KARTA ZGŁOSZENIA)

- osoba koordynująca: Wojciech Sarzyński tel. 693 440 934, e-mail: w.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl