Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje dokumentacji projektowej i koncepcyjnej

Konsultacje dokumentacji koncepcyjnej i projektowej obiektów kubaturowych i terenowych

Wycena konsultacji

Zlecenie konsultacji

Kontakt: Przemysław Kawa: p.kawa@bedon.lasy.gov.pl,
tel. 42 677 25 14, fax 42 677 25 07

 

W zależności od zakresu prac objętych konsultacjami wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Korzyści dla Nadleśnictwa

 • Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia (poza procedurami PZP),
 • Konsultacje uwzględniają założenia i standardy LP,

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Zlecenie wykonania wyceny konsultacji (druk do pobrania) i wstępne ustalenia dot. zakresu zlecenia - zadanie Nadleśnictwa,
 2. Wykonanie wyceny konsultacji - zadanie ORW LP,
 3. Zlecenie wykonania konsultacji dokumentacji koncepcyjnej lub projektowej (druk do pobrania) – zadanie Nadleśnictwa,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie (jeżeli będzie taka potrzeba) – pomiary, realizacja prac – zadanie ORW LP i Nadleśnictwa,
 5. Ustalenie harmonogramu realizacji zlecenie – zadanie ORW LP i Nadleśnictwa,
 6. Przygotowanie konsultacji dokumentacji objętej zakresem zlecenia – zadanie ORW LP,
 7. Przesłanie konsultacji wraz faktury – zadanie ORW LP.

Koszty

Szacunkowy koszt projektu koncepcyjnego parkingu leśnego (PL) ok. 01 ha to np. 500 zł netto.

Przykładowy projekt koncepcyjny konsultowany był pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz sprawdzany był pod względem posadowienia urządzeń.

Przykładowy wycinek koncepcji konsultowanej pod względem dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Szczegółowe kalkulacje kosztów konsultacji wykonujemy indywidualnie dla każdego Nadleśnictwa, gdyż zależą one m.in. od:

 • wielkości obszaru objętego projektem,
 • zakresu konsultacji dokumentacji projektowej lub koncepcyjnej (np. kosztorysy, dokumentacja przetargowa, dokumentacja środowiskowa, dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, itd.),
 • oczekiwanego terminu wykonania prac,
 • dodatkowych wymagań Nadleśnictwa.