Wydawca treści Wydawca treści

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych

Wycena prac

Zlecenie prac

Kontakt: Przemysław Kawa: p.kawa@bedon.lasy.gov.pl,
tel. 42 677 25 14, fax 42 677 25 07

 

W zależności od zakresu prac objętych konsultacjami wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

 

Korzyści dla Nadleśnictwa:

 • Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia (poza procedurami PZP),
 • Konsultacje uwzględniają założenia i standardy LP,
 • Wzrost bezpieczeństwa turystów przebywających w lesie.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Zlecenie wykonania wyceny prac (druk do pobrania) i wstępne ustalenia dot. zakresu zlecenie - zadanie Nadleśnictwa,
 2. Wykonanie wyceny prac - zadanie ORW LP,
 3. Zlecenie wykonania prac (druk do pobrania) – zadanie Nadleśnictwa,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie – uzgodnienia i realizacja prac – zadanie ORW LP i Nadleśnictwa,
 5. Przesłanie faktury – zadanie ORW LP.

Koszty

Szacunkowy koszt odnowienia oznakowania szlaku rowerowego o długości 25 km wynosi 7.500 zł netto (cena nie zawiera odnawiania tablic kierunkowych, informacyjnych itp. zlokalizowanych na szlaku).

Szczegółowe kalkulacje kosztów prac wykonujemy indywidualnie dla każdego Nadleśnictwa, gdyż zależą one m.in. od:

 • długości szlaku,
 • charakter terenu,
 • rodzaj szlaku (pieszy, konny, rowerowy czy mieszany)
 • dodatkowych wymagań Nadleśnictwa – np. istnieje możliwość odnowienia lub wymiany na nowe wszystkich tablic zlokalizowanych na szlaku o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.