Wydawca treści Wydawca treści

Oferta szkoleń dla kandydatów na doradców leśnych PROW 2007-2013

Szanowni Państwo, informujemy, że na chwilę obecną nie prowadzimy naboru na szkolenia dla kandydatów na doradców leśnych.

Poniżej zamieszczone jest pismo z dnia 14.11.2013 r. z ORWLP w Bedoniu wysłane do MRiRW oraz odpowiedź.

Materiały do pobrania