Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi, licytacje

Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniami ORWLP w Bedoniu

1. Postępowanie przetargowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku biurowego i przebudowę/modernizację dwóch istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 447/1 ORWLP w Nowym Bedoniu".

Postępowanie przetargowe - pliki do pobrania.

2. Zapytanie ofertowe - "Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Umowy - Protokół przeglądu

Załącznik nr 2 do Umowy - Karta zgłoszenia

3. Zapytanie ofertowe - "Dostawa tablic do siedziby Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy