Wydawca treści Wydawca treści

Informacje

Satysfakcja Klienta jest misją i celem istnienia naszej firmy!


Wykorzystać wiedzę
Rozwój techniczny i informacyjny zmienił świat. Współczesna gospodarka leśna wymaga znajomości najnowszych technologii, metod i narzędzi pracy. Zadaniem ORW LP jest udostępnienie ich naszym Klientom.

Możemy więcej
Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu jest firmą świadczącą na zasadach komercyjnych usługi na rzecz Lasów Państwowych, przedsiębiorców leśnych i wielu innych firm, współpracujących z leśnictwem. Ośrodek podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Lista oferowanych przez nas usług i produktów jest długa, jednak najważniejsze gałęzie działalności to: maszyny leśne, poligrafia, filmy, ocena nasion i szkolenia.

Kapitał doświadczeń
Różnorodność i zakres wykonywanych usług nauczyły nas elastyczności w kontaktach z Klientami i kreatywności w zaspokajaniu Ich potrzeb. Jednak naszym największym kapitałem jest wiedza i doświadczenie naszych pracowników, a gwarancją - referencje współpracujących z nami jednostek Lasów Państwowych i innych firm z branży leśnej.
Każdy z naszych zakładów oferuje Państwu szeroką gamę produktów i usług.