Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca postoju pojazdów

Proponowany przebieg udziału w Programie AUL przy posadawianiu miejsca postoju pojazdów:

 

Proponowany przebieg udziału w Programie AUL przy posadawianiu miejsca postoju pojazdów w latach 2014 i 2015 (stan na 05.09.2014 r.)

Lp.

Działanie

Podmiot odpowiedzialny

Stan wykonania prac planowanych na 2014 r.

Stan wykonania prac planowanych na 2015 r.

1

Kontakt z ORW LP w Bedoniu i uszczegółowienie informacji o Programie AUL

Nadleśnictwo

wykonano

wykonano

2

Ogłoszenie naboru na miejsca postoju pojazdów – wysłanie informacji o otworzonym naborze do wszystkich RDLP

ORWLP za zgodą DGLP

wykonano

wykonano

3

Przekazanie informacji o naborze do Nadleśnictw i podległych jednostek LP

RDLP

wykonano

wykonano

4

Zgłaszanie propozycji lokalizacji do właściwej RDLP

Nadleśnictwo

wykonano

wykonano

5

Przygotowanie i przesłanie do ORW LP w Bedoniu „Regionalnego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL"

RDLP

wykonano

wykonano

6

Przygotowanie i przesłanie do DGLP „Krajowego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL"

ORW LP

wykonano

planowane we wrześniu 2014 r.

7

Zatwierdzenie „Krajowego wykazu" i przesłanie informacji o tym do RDLP i do ORW LP w Bedoniu (zadanie DGLP)

DGLP

wykonano

planowane do  końca 2014 r.

8

Przygotowanie projektów koncepcyjnych

Nadleśnictwo lub ORW LP w Bedoniu (oferta)lub inne podmioty zewnętrzne

wykonano

planowane do I kwartału 2015 r.

9

Przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z wykonaniem inwestycji

Nadleśnictwo

wykonano

planowane na 2015 r.

10

Przeprowadzenie inwestycji
- utwardzenie nawierzchni
- transport i montaż urządzeń

Nadleśnictwo (nawierzchnia), ZSLP w Białogardzie (transport i montaż)

w trakcie wykonania

planowane na 2015 r.

11

Rozliczenie księgowe inwestycji z funduszu leśnego i przekazanie not do DGLP

Nadleśnictwo we współpracy z ZSLP w Białogardzie i RDLP

planowane do końca 2014 r.

-

12

Funkcjonowanie miejsca postoju pojazdów AUL wg. wytycznych Program

Nadleśnictwo

działanie stałe

-

 

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Magdalena Choińska:
tel. 42 677 25 14, e-mail m.choińska@bedon.lasy.gov.pl

Szczegóły dot. funkcjonowania Programu AUL w zakresie tworzenia miejsc postoju pojazdów (np. koszty, typy urządzeń) zawarte zostały w Standardzie miejsca postoju pojazdów (MPP), który jest jednym z załączników do Zarządzenia Dyrektora Generalnego LP nr 35 z 23.05.2014 r. Standard jest dostępny w Intranecie LP.

Standard urządzeń parkingowych Programu AUL (rysunki, wymiary) zawarty został w katalogu parkingów leśnych AUL.

Elementem standardu jest projekt koncepcyjny miejsca postoju pojazdów ze środków własnych nadleśnictwa. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zleceniem wykonania projektu przez ORWLP w Bedoniu, zapraszamy do zapoznania się z ofertą.