Wydawca treści Wydawca treści

Ocena sortów

Co rozumiemy przez ocenę sortów mundurowych?
Jest to ocena zgodności sortu mundurowego ze wzorcem zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Polega na porównaniu np. munduru wyjściowego wyprodukowanego przez producenta X ze wzorcem munduru stosowanym w PGL LP.

W jakim celu wykonywana jest taka ocena?
Ocena jest niezbędnym procesem do wystawienia dokumentu „Świadectwo oceny zgodności ze wzorcem".
- Jeżeli jesteś leśnikiem – świadectwo to potwierdza jakość Twojego munduru.
- Jeżeli jesteś producentem – świadectwo to potwierdza jakość Twojego produktu i wspiera jego sprzedaż.

Dlaczego warto posiadać „Świadectwo oceny"?
- stanowi cenną informację marketingową,
- potwierdza jakość produkowanych sortów mundurowych,
- informuje, że produkt jest zgodny ze wzorcem stosowanym w Lasach Państwowych,

Jak otrzymać „Świadectwo oceny"?
Każdy producent sortów mundurowych może ubiegać się o wydanie „Świadectwa oceny". Procedura wykonania oceny rozpoczyna się od wypełnienia Wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności sortu mundurowego ze wzorcem munduru leśnika i przesłania go pod adres ORWLP. Wniosek do pobrania znajduje się na naszej stronie internetowej.
Następnie, na podstawie uzgodnionych warunków finansowych, następuje zawarcie umowy między producentem, a ORWLP w Bedoniu. Po pozytywnym zakończeniu badań producent otrzymuje sprawozdanie oraz „Świadectwo oceny".

Ile kosztuje ocena i jak długo trwa procedura?
Koszt wykonania badań zależy od ilości i rodzajów sortów zgłoszonych do oceny. Ustalany jest indywidualnie z każdym z wnioskodawców. Przy zgłoszeniu większej ilości sortów zapraszamy do negocjacji cen.

Terminy:
- od momentu podpisania umowy do ostatecznego wyniku badań - ok. 1 miesiąc,
- wydanie Świadectwa oceny w przypadku pozytywnego wyniku badań - po dokonaniu przez producenta zapłaty za wykonanie oceny, na podstawie faktury VAT wystawionej w momencie określenia ostatecznego wyniku badań,
- ważność Świadectwa oceny - 3 lata od daty wydania (pod warunkiem, że jakość oferowanych produktów nie ulegnie pogorszeniu i będzie zgodna ze wzorcem).


Kontakt:
Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej
ORWLP w Bedoniu
mgr Maja Bartczak
tel. (042) 677 25 62
e-mail:m.bartczak@bedon.lasy.gov.pl