Wydawca treści Wydawca treści

Program Aktywne Udostępnianie Lasu (AUL)

Czym jest Program „Aktywne udostępnianie lasu"(AUL)?


Program własny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie lasu" (AUL) został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych po raz pierwszy w 2012 r. Program jest realizowany w 2014 roku jako wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie tworzenia infrastruktury turystycznej:
- parkingów leśnych (PL),
- miejsc postoju pojazdów (MPP).

Treść Zarządzenia wraz z Programem jest dostępna dla osób korzystających z sieci Intranetowej Lasów Państwowych pod linkiem.

Cele programu:
1.Zapewnienie społeczeństwu możliwości wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa poprzez budowę parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów,
2.Wzrost efektywności edukacji leśnej społeczeństwa oraz promocji polskiego modelu leśnictwa, w tym promocji Lasów Państwowych,
3.Urzeczywistnienie misji Lasów Państwowych w kooperacji z organami i instytucjami lokalnymi i powinności publicznych w zakresie rozwoju terenów niezurbanizowanych.
4. Ograniczenie antropopresji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach leśnych w celu przeciwdziałania zagrożeniu trwałości i ciągłości funkcjonowania lasu.

 

Korzyści dla Nadleśnictwa uczestniczącego w Programie AUL – budowa parkingu leśnego:
- Projekty zgodne z założeniami i standardami LP,
- Wykorzystanie gotowych wzorów urządzeń,
- Współpraca pomiędzy j.o. LP na podstawie zlecenia lub porozumienia,
- Bezpieczeństwo prawne.

Realizacja programu AUL w latach 2010-2014:
We wstępnej – pilotażowej fazie programu AUL w latach 2010-2012 powstało 6 parkingów oraz 30 miejsc postoju pojazdów. Po tej fazie oraz po zebraniu opinii dot. funkcjonowania ww. obiektów wprowadzono zmiany do Programu AUL. Opinie i zmiany te zostały uwzględnione przy dalszej realizacji Programu. W 2013 roku powstało  16 parkingów i 221 miejsc postoju pojazdów.

W roku 2014 rozpoczęto prace przy budowie kolejnych 9 parkingów leśnych i 47 miejscach postoju pojazdów.