Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia dedykowane

„Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka"

Leonardo da Vinci

 

Szkolenia idealnie dopasowane do potrzeb…

Celem szkoleń dedykowanych jest przekazanie i utrwalenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności z poszczególnych dziedzin przez dopasowanie do potrzeb konkretnej grupy pracowników Lasów Państwowych. Szkolenia dedykowane są jak ubrania szyte na miarę – spełniają indywidualne oczekiwania Zamawiającego.

Jak projektujemy szkolenia?

 • realizujemy szkolenie na temat wybrany przez Zamawiającego,
 • dostosowujemy program szkolenia do aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz do poziomu zaawansowania uczestników,
 • każdy program dostosowujemy do specyfiki Lasów Państwowych i modyfikujemy pod kątem przydatności dla pracowników LP,
 • dostosowujemy metodę pracy z grupą do wymagań i oczekiwań Zamawiającego,
 • współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami i ekspertami z poszczególnych dziedzin, posiadającymi rozległą wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne. Przygotowujemy ich udzielając kluczowych informacji o zasadach działania PGL LP,
 • czas trwania, miejsce i termin szkolenia dopasowujemy do potrzeb i możliwości Zamawiającego,
 • podczas szkoleń zapewniamy dostęp do materiałów szkoleniowych, profesjonalną obsługę i dobrą organizację, tak, aby maksymalnie wykorzystać czas szkolenia,
 • na życzenie Zamawiającego możemy:
 • przygotować konsultacje z wykładowcą przed i po szkoleniu,
 • przygotować i przeprowadzić pre-testy i post-testy,
 • po zrealizowanym szkoleniu przygotowujemy sprawozdanie na podstawie wyników z ankiet zebranych od uczestników, w którym podsumowujemy wnioski i sugerujemy dalsze kroki.

Najczęściej wybierane obszary tematyczne szkoleń to przede wszystkim:

 • Podatek VAT – najnowsze interpretacje dla j.o. LP
 • Obsługa programu SILP w zakresie poszczególnych podsystemów
 • Wybrane zagadnienia z zakresu nasiennictwa w kontekście ustawy o LMR i rozporządzeń wykonawczych MŚ
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe tj. konsekwencje karno-skarbowe podejmowanych decyzji
 • Zasady udostępniania informacji publicznej – aktualizacja informacji dla j.o. LP

Najnowsze szkolenia w ofercie ORWLP na 2015 rok to:

 • Szkółkarstwo leśne – aktualne rozwiązania praktyczne i regulacje prawne
 • Negocjacje i mediacje jako sztuka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i rozmów z kontrahentami
 • Trwałe budowanie wizerunku LP, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania PR w sytuacji kryzysowej
 • Vademecum sekretarza
 • Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach liściastych
 • Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie LP
 • Problematyka kontroli w PGL LP – szkolenie dla inżynierów nadzoru

Najczęściej szkolące się jednostki LP w latach 2013-2014:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Dziękujemy za wspólne szkolenia!

Jak zamówić wstępny kosztorys szkolenia?

W celu oszacowania kosztów szkolenia dedykowanego wystarczy:

1. przesłać e-mailem następujące informacje:

- wstępny temat lub zakres szkolenia,

- liczbę uczestników (szacunkowo),

- kto będzie uczestniczył w szkoleniu (stanowiska),

- planowany termin, miejsce i długość szkolenia

LUB

2. skorzystać z formularza „Zapytanie o wycenę".

Na podstawie uzyskanych informacji prześlemy wstępną niezobowiązującą ofertę szkolenia.

Kontakt

Osobą prowadzącą szkolenia dedykowane w ORWLP jest Katarzyna Wdowiak-Woźny,
tel. (42) 677-25-33, 601-844-593, e-mail: katarzyna.wdowiak@bedon.lasy.gov.pl.