Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia dla kandydatów na doradców leśnych - mocne i słabe strony szkoleń

Do kogo jest skierowane szkolenie z zakresu świadczenia usług doradztwa leśnego?

Szkolenie skierowane jest do osób, które będą świadczyć doradztwo leśne posiadaczom lasówzgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Dz. U. z 2008 r. nr 78.

Czy szkolenie jest konieczne?

Tak, jeśli osoba planuje zostać doradcą leśnym. Zgodnie z aktualnymi przepisami, wpisanie na listę doradców leśnych prowadzoną przez CDR w Brwinowie jest dokonywane pod warunkiem ukończenia szkolenia.

Czy udział w szkoleniu należy powtarzać?

Nie. Wg obowiązujących przepisów wystarczy jednorazowe ukończenie szkolenia.

Co daje udział w szkoleniu?

1. Uczestnik uzyskuje prawne i praktyczne umiejętności prowadzenia doradztwa obejmującego wszystkie etapy gospodarowania (z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez lasy), wraz z promowaniem działań łączących się z ekologizacją gospodarki leśnej (odnowienia naturalne, zachowanie zasobów przyrody). 

2. Usługi doradcze są odpłatne wg stawek wskazanych w Rozporządzeniu MRiRW z 17.04.2008 r w sprawie szczegółówych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (Dz.U. z 2008 r. nr 78).
Przykładowe stawki za doradztwo: 

  • - w zakresie zwykłej praktyki leśnej - 500 zł,
  • - w zakresie planowania i uzyskiwania odnowienia naturalnego - 500 zł,
  • - w zakresie wprowadzania domieszek biocenotycznych i podsadzeń przebudowujących - 1000 zł.

3. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zostaje wpisany na listę doradców leśnych prowadzoną przez CDR w Brwinowie.

4. Uczestnicy mają okazję wymienić doświadczenia i przeprowadzić konsultacje z wysokiej klasy specjalistami – wykładowcami szkolenia. Otrzymują także obszerne materiały szkoleniowe.

Czy szkolenie jest finansowane przez UE lub LP?

Nie. Udział w szkoleniu jest płatny. Koszty pokrywają podmioty delegujące uczestników lub sami uczestnicy jeśli zgłaszają się indywidualnie.