Wydawca treści Wydawca treści

Uczestnicy szkoleń

Uczestnikami szkoleń zamawianych w ORWLP są głównie pracownicy LP.

Wśród uczestników realizowanych przez nas szkoleń byli także:

  • Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
  • Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • Pracownicy Parków Narodowych,
  • Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Pracownicy samorządów: starostw, gmin i urzędów wojewódzkich,
  • Pracownicy firmy Husqvarna,
  • Przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych, 
  • Studenci Akademii Rolniczej w Poznaniu, 
  • Rolnicy,
  • Osoby związane z rolnictwem.