Wydawca treści Wydawca treści

Rejestracja Doradców Leśnych lub Aktualizacja Danych Doradcy

W celu dokonania rejestracji lub aktualizacji danych każdy doradca leśny powinien wykonać następujące czynności (informacja opracowana na podstawie wytycznych CDR w Brwinowie):
 
1. PRZYGOTOWANIE DO REJESTRACJI:
Aby dokonać rejestracji w nowym systemie prosimy o:
- przygotowanie indywidualnego adresu e-mail – służbowego (np. jan.kowalski@lasy.gov.pl)
- przygotowania zaświadczenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (do rejestracji potrzebna jest m.in. data i numer zaświadczenia - otrzymał je każdy uczestnik szkolenia pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem koordynatora)
- przygotowanie nazwy i adresu miejsca zatrudnienia (np. zatrudnienie w Nadleśnictwie X)
- przygotowanie nazwy i adresu miejsca świadczenia usług (np. miejsce wykonywania usług Leśnictwo Y)
- zapoznanie się z Instrukcją rejestracji na stronie CDR w zakładce pomoc pod następującym linkiem: http://195.205.152.135/doradca/instrukcja/instrukcja.php
 
2. REJESTRACJA:
Rejestracja możliwa jest pod adresem: http://195.205.152.135/doradca/ zakładka u góry "Rejestracja".
Wypełniając pola należy postępować zgodnie z ww. instrukcją i poleceniami na stronie.
 
3. POMOC PRZY REJESTRACJI LUB AKTUALIZACJI DANYCH DORADCY:
Pomocy w CDR związanej z rejestracją lub aktualizacją danych doradcy w systemie udzielają następujące osoby:
- p. Agnieszka Woszczek - sprawy dot. listy doradców leśnych, tel. 22/729 66 34-38 wew. 116 
- p. Czesław Walasek – sprawy informatyczne, tel. 22-729 66 34-38 wew. 133  
- p. Anna Wujkowska – sprawy informatyczne, tel. 22-729 66 34-38 wew. 134