Realizacja projektów UE

Na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu przygotował wniosek złożony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.