Wydawca treści Wydawca treści

Aktualizacja bazy "Czas w Las" przez ORWLP

Dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Jak zgłosić aktualizację przez ORWLP?

Jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować informacje na stronie internetowej www.czaswlas.pl za pośrednictwem ORWLP w Bedoniu bez nadawania j.o. loginu i hasła, prosimy o przesłanie proponowanej zmiany na adres p.pruszynski@bedon.lasy.gov.pl.

Jak zgłosić nowy obiekt?

Jeżeli chcą Państwo dodać do bazy „Czas w Las" nowe obiekty turystyczne należy w tym celu pobrać:

formularz dla obiektów typu: ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery myśliwskie, obiekty noclegowe, obiekty edukacji ekologicznej,
formularz dla obiektów typu: miejsca biwakowania, parkingi leśne, miejsca na ognisko, ścieżki dydaktyczne.

Wypełniony formularz należy wysłać w obydwu niżej wymienionych formach:
1. na adres mailowy (p.pruszynski@bedon.lasy.gov.pl)
2. pocztą tradycyjną na adres ORWLP:
ORWLP w Bedoniu
Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol

Jak usunąć istniejący obiekt?

Jeżeli chcą Państwo usunąć obiekt turystyczny, należy pobrać formularz usunięcia obiektu i wysłać w obydwu niżej wymienionych formach:

1. na adres mailowy (p.pruszynski@bedon.lasy.gov.pl)
2. pocztą tradycyjną na adres ORWLP:
ORWLP w Bedoniu
Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol