Aktualności Aktualności

„Aktywne udostępnianie lasu” (AUL)

Rozpoczęto nabór do Programu „Aktywne udostępnianie lasu” na rok 2015.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wyraziła zgodę na przeprowadzenie naboru na rok 2015 na lokalizacje Parkingów leśnych (PL)  i miejsc postoju pojazdów (MPP) posadawianych w ramach Programu „Aktywne udostępnianie lasu" (AUL).

Nadleśnictwa, które realizują Program w roku 2014, kontynuują budowy miejsc postoju pojazdów. (np.: Nadleśnictwo Krzystkowice, Zielona Góra). W najbliższym czasie rozpoczną się także prace budowlane większych obiektów - parkingów leśnych - w Nadleśnictwach Hajnówka i Nawojowa.

W ramach zlecenia z Dyrekcji Generalnej LP kontynuujemy nasze wizyty na obiektach AUL. W lipcu i sierpniu odwiedziliśmy 2 parkingi leśne w nadleśnictwach Dojlidy i Hajnówka oraz 4 miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwach Zielona Góra (2MPP) i Krzystkowice (2MPP).

Zachęcamy również do  zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w internecie dotyczącymi parkingu leśnego w Nadleśnictwie Hajnówka oraz miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Żagań.

Zapraszamy do korzystania z obiektów AUL!