Aktualności Aktualności

Akty prawne

Poniżej zamieszczamy tabelaryczny wykaz oraz teksty aktów prawnych dotyczących sortów mundurowych:

Tabelaryczny wykaz aktów prawnych.

Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.12.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 roku w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

Załączniki do Zarządzenia nr 54

Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

Załączniki do Zarządzenia nr 44

Zarządzenie nr 16 DGLP z 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

Załącznik do zarz. nr 16.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia - akt uchylony.

Załączniki do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. - akt uchylony.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.