Aktualności Aktualności

Zimowo-wiosenne Kursy Brakarskie w Nowym 2020 Roku

Zapraszamy na zimowo - wiosenne Kursy Brakarskie w Nowym 2020 Roku!

W związku ze stale napływającymi do nas drogą mailową i telefoniczną pytaniami dotyczącymi Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP, które weszło w życie 1 stycznia 2020 roku oraz koniecznością zdobycia przez pracowników terenowych niezbędnych umiejętności, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy informuje o naborze na kursy brakarskie, które odbędą się w lutym 2020 roku w Łagowie Lubuskim, marcu 2020 roku w Janowie Lubelskim oraz Łagowie Lubuskim. Kursy prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przeznaczone są szczególnie dla adeptów brakarstwa.
    
Od 2018 roku nasze szkolenia odbywają się zgodnie z Decyzją nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 stycznia 2018 r. Kierując się zawartymi w w/w akcie prawodawstwa wewnętrznego zasadami przyjmujemy zlecenia organizacji szkoleń od jednostek LP.    
Od listopada 2019 szkolimy zgodnie z obowiązującymi od 01 stycznia 2020 warunkami technicznymi w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.

Zapraszamy na:

1. Ogólnopolski Kurs Brakarski, który organizowany jest w Łagowie Lubuskim
(RDLP w Zielonej Górze). 
   
Szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników RDLP w Zielonej Górze.    
Odbędzie się po zebraniu minimum 27 zgłoszeń.    
Termin kursu to 19 - 28 lutego 2020 roku.    
Termin składania zgłoszeń to 2 stycznia 2020 roku.    

2. Ogólnopolski Kurs Brakarski, który organizowany jest w Janowie Lubelskim
(RDLP w Lublinie).  
 
Odbędzie się po zebraniu minimum 27 zgłoszeń.    
Termin kursu to 03 - 12 marca 2020 roku.    
Termin składania zgłoszeń to 07 lutego 2020 roku.    

3. Ogólnopolski Kurs Brakarski, który organizowany jest w Łagowie Lubuskim
(RDLP w Zielonej Górze).  
 
Szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników RDLP w Pile.    
Odbędzie się po zebraniu minimum 27 zgłoszeń.    
Termin kursu to 16 - 25 marca 2020 roku.    
Termin składania zgłoszeń do 20 lutego 2020 roku.    
 
- osoba koordynująca:         
Wojciech Sarzyński tel. 693 440 934,             
e-mail: w.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl  
 
 
ZAPRASZAMY!