Aktualności Aktualności

Leśne Studio Filmowe na medal

Leśne Studio Filmowe ORWLP uhonorowane medalem za działania na rzecz przyrody

Leśne Studio Filmowe, działające w ramach Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu zostało uhonorowane Medalem Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody. Członkowie Kapituły przyznającej medal docenili wiedzę i wartość przyrodniczą, filmów, a także wydawnictw multimedialnych,  realizowanych w Studiu w Bedoniu. Medal z rąk samorządowców z Mazowsza odebrali Tomasz i Michał Ogrodowczykowie, którzy na co dzień w Leśnym Studiu Filmowym realizują zdjęcia i reżyserują filmy przyrodnicze.

"To naprawdę duże wyróżnienie i kolejna nagroda dla naszej filmowej ekipy. Cieszymy się, że w różnych miejscach w Polsce działalność Leśnego Studia Filmowego jest zauważana i doceniana. W końcu filmy o lasach i polskiej przyrodzie operatorzy z Bedonia realizują już od końca lat 70" – powiedział Tomasz Ogrodowczyk, kierownik Leśnego Studia Filmowego.

Medal Wiktora Godlewskiego ustanowiono w 1992 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Był to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, ornitologa i badacza, który tam się urodził i wychował. Godlewski znany jest ze skompletowania bogatych zbiorów okazów różnych gatunków ptaków - przekazywał je Władysławowi Taczanowskiemu do Gabinetu Zoologicznego Szkoły Głównej w Warszawie. Po zesłaniu w głąb carskiej Rosji za udział w Powstaniu Styczniowym, wraz z innym zesłańcem, wybitnym przyrodnikiem Benedyktem Dybowskim, prowadził  pionierskie wówczas badania Syberii Wschodniej i Bajkału. Otrzymał za to medal Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.