Aktualności Aktualności

Leśnicy filmują i otrzymują laury

Grand Prix dla filmu "Bagna są dobre!"

Bagna są dobre! – film zrealizowany przez Tomasza i Michała Ogrodowczyków zdobył Grand Prix dla polskiego filmu o tematyce ekologicznej 12 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAT.
Film, realizowany w Leśnym Studiu Filmowym ORWLP w Bedoniu przez niemal 5 lat, opowiada o przywracaniu wody na Polderze Północnym Parku Narodowego „Ujście Warty”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie, przy współpracy Parku. Bagna są dobre! pokazuje bogactwo obszarów podmokłych, które są miejscem gniazdowania, lęgów i żerowania dla setek tysięcy ptaków. To prawdziwy raj dla zwierząt. Woda odgrywa w tym ekosystemie kluczową rolę, a bagna są dobre dla wszystkich. Wręczający statuetkę Turysty Zbigniew Żmudzki, jeden z twórców łódzkiego Se-Ma-Fora, przekonywał uczestników gali festiwalowej, że ekipa Leśnego Studia Filmowego to potęga filmu przyrodniczego w Polsce i kontynuatorzy misji Włodzimierza Puchalskiego.
A film Bagna są dobre! został już nagrodzony za wartości edukacyjne na tegorocznym XVII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi.
Podczas czwartkowej gali festiwalowej w Warszawie specjalną nagrodą uhonorowano także klip Las – dobre dzieciństwo, którego reżyserem jest Sławomir Skupiński z Leśnego Studia Filmowego. Klip, zrealizowany przez Lasy Państwowe, promuje lasy, jako miejsce przyjazne dla całych rodzin. Wspólne spędzanie czasu w lesie umacnia więzi, buduje relacje, zapewnia dobrą zabawę, ma też wpływ na kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw u dzieci i dorosłych.
O przyznaniu nagrody dla klipu zdecydowało jury International Tourfilm Academy, w którego skład wchodzą twórcy filmów turystycznych i promocyjnych z całego świata.