Aktualności Aktualności

Nowe wzory urządzeń objętych projektem AUL

Zapraszamy przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych na lokalizacje testowe nowego standardu urządzeń turystycznego udostępniania lasu.

W nadleśnictwach: Miradz (RDLP Toruń), Dukla (RDLP Krosno) i Bobolice (RDLP Szczecinek) trwają testy nowego wzoru urządzeń Programu „Aktywne udostępnianie lasu” (AUL).  Urządzenia zostały posadowione w 2017 r. i od kwietnia 2018 r. rozpoczęła się faza konsultacji nowego wzoru. Do wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych wysłane zostało  pismo – zaproszenie  z   wyznaczonymi  18  terminami spotkań  na lokalizacjach  testowych.  Konsultacje  i  spotkania na terenach  testowych  nadleśnictw   będą  trwać  do 15.06.2018 r.

Do końca czerwca przygotowane zostaną także opinie ekspertów niezależnych dotyczące: ergonomii, kosztów wykonania, estetyki oraz funkcjonowania w terenie (badania wśród użytkowników) urządzeń nowego wzoru AUL oraz całych obiektów testowych.

Po fazie konsultacji oraz obiorze ekspertyz przygotowane zostaną zmiany/uwagi, na podstawie których przygotowania zostanie dokumentacja projektowa urządzeń w wersji ostatecznej.

        

         Lokalizacja testowego miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwie Bobolice

        

         Lokalizacja testowego miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwie Dukla

        

         Lokalizacja testowego miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwie Miradz