Aktualności Aktualności

Ocena nasion oraz ekspertyzy dla szkółek

Zachęcamy do zapoznania z ofertą Stacji Oceny Nasion ORWLP w Bedoniu

Aktualnie wykonujemy:
- ocenę nasion przechowywanych: sosny, modrzewia, świerka, olszy i brzozy,
- próby kiełkowania nasion w podłożu,
- analizy laboratoryjne próbek gleby i wody.

Przypominamy ze SON w Bedoniu dodatkowo wykonuje:
- Ekspertyzy glebowo-nawożeniowe,
- Analizy aparatu asymilacyjnego,
- Analizy chemiczne wody do nawadniania szkółek leśnych,
- Ocenę frekwencji mikoryzowej systemu korzeniowego sadzonek. 

Na wyżej wymienione ekspertyzy nadleśnictwa oceniające nasiona w naszej stacji otrzymują 10%  rabatu.