Aktualności Aktualności

Ocena nasion oraz ekspertyzy dla szkółek leśnych

Przypominamy że SON w Bedoniu dodatkowo wykonuje:
- ekspertyzy glebowo-nawożeniowe,
- analizy aparatu asymilacyjnego,
- analizy chemiczne wody do nawadniania szkółek leśnych,
- ocenę frekwencji mikoryzowej systemu korzeniowego sadzonek. 

Na wyżej wymienione ekspertyzy nadleśnictwa, które oceniają nasiona w naszej stacji otrzymują 10% rabatu.

Aktualnie wykonujemy:
- ocenę przedzbiorową szyszek sosny,
- ocenę nasion przechowywanych: sosny, modrzewia, świerka, olszy i brzozy,
- próby kiełkowania nasion buka w podłożu,
- analizy laboratoryjne próbek gleby i wody,
- wyjeżdżamy na szkółki leśne w celu poboru próbek gleby i wody.