Aktualności Aktualności

Quo vadis leśniczy...czyli Akademia Leśniczego w piątej odsłonie

Już od lutego 2015 r. będzie kontynuowana piąta edycja cyklu szkoleń pt. Akademia Leśniczego dedykowanych leśniczym.

Cykl szkoleń realizowany jest od 2011 r. przez ORWLP w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych i edukacyjnych Lasów Państwowych. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział 755. leśniczych. Uczestnicy szkoleń to leśniczowie, dla których udział w zajęciach to ważne i przydatne poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego leśnictwa oraz forma wyróżnienia. Piątą edycję ma ukończyć kolejnych 210 leśniczych. Program szkoleń oprócz zagadnień związanych z aktualnościami z zakresu hodowli i ochrony lasu, inwestycji w drogi leśne omawiana tematyka skoncentrowana jest w dużej mierze na budowaniu wizerunku Lasów Państwowych oraz poprawie komunikacji interpersonalnej. Korzyścią udziału w Akademii dla uczestników jest m.in. wymiana poglądów i doświadczenia pomiędzy leśniczymi z terenu różnych nadleśnictw i dyrekcji regionalnych LP. Natomiast korzyścią dla organizacji Lasów Państwowych oprócz systemowego sposobu inwestowania w wykwalifikowaną kadrę pracowników jest również utrzymanie właściwego prestiżu leśniczego w ogólnym wizerunku Lasów Państwowych.

Więcej informacji znajduje się tutaj.