Aktualności Aktualności

Relacja z XV Targów EKO-LAS

W dniach 1-3 września podczas odbyły się XV Targi EKO-LAS w Janowie Lubelskim. Przedstawiamy krótką informację wraz ze zdjęciami wykonanymi w trakcie Targów.

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych przedstawił w Janowie Lubelskim w porozumieniu z organizatorami cykl prezentacji dedykowanych właścicielom i pracownikom Zakładów Usług Leśnych oraz leśnikom pt. „Technika, Technologie, Bezpieczeństwo i Jakość w Leśnictwie" - wiedza dla drwali, leśników, przedsiębiorców leśnych, drzewiarzy, straży leśnej i straży pożarnej.  
               
W ramach prezentacji zostały zaaranżowane cztery stoiska, na których dobywały się pokazy technologii stosowanych w leśnictwie, dzięki czemu zwiedzający mieli pełną dowolność wyboru kolejności interesujących ich tematów.

 Stoisko 1 – BRAKARSTWO
- praktyczne wskazanie wykorzystania norm jakościowych na kłodach
- wskazanie ekonomicznego uzasadnienia dla stosowania wiedzy brakarskiej w leśnictwie
- merytoryczne dyskusje z grupą zainteresowanych, których tematy będzie istotnymi elementami tej prezentacji
- wady drewna -- wykwalifikowany instruktor omawiał na rosnących drzewach oraz leżącym drewnie wady drewna, ich znaczenie dla wartości surowca
- zwiedzający miał możliwość wykonania samodzielnie pomiaru oraz klasyfikacji przygotowanego surowca pod okiem fachowca (wiedza teoretyczna plus praktyka)
- uczestnicy mogli sklasyfikować również drzewa stojące-rosnące w lesie na sąsiedniej powierzchni
Prezentujący: instruktor brakarz, pracownik ORWLP w Bedoniu.


 Stoisko 2 – NOWE TECHNOLOGIE-KONSULTACJE Z EKSPERTAMI
- prezentacja nowatorskich metody pomiaru drewna w stosach (mierzonego grupowo i posztucznie). Aplikacje służące do pomiarów drewna w stosach są coraz powszechniej oferowane na rynku i wywołują wśród leśników oraz drzewiarzy wiele dyskusji
- zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych przez ORWLP w Bedoniu testów systemów elektronicznego pomiaru drewna-pracownicy terenowi LP pomierzyli w trakcie prac ponad 40 tysięcy m3 drewna
- przedstawiono wady i zalety trzech przetestowanych systemów pomiarowych i porównano je z metodami tradycyjnymi
- zwiedzający mieli również możliwość rozmowy/dyskusji z ekspertami na temat efektywności i optymalizacji działań przy realizacji różnorodnych prac leśnych
Wykładowcy: pracownicy ORWLP w Bedoniu.
 
Stoisko 3 – PRZERZYNKA KŁODY POD NAPRĘŻENIEM

- prezentacja przerzynki kłody pod naprężeniem, która zwraca uwagą na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie pozyskiwania drewna z drzewostanów po klęskach żywiołowych: wichurach, śnieżycach, z wiatrołomów i tzw. wykrotów. Pokaz opiera się o prawidłowe zdefiniowanie (zidentyfikowanie) naprężenia w drewnie oraz dobór optymalnej techniki cięcia
- pokaz rozpoczynał się od charakterystyki problemu poprzez profesjonalny opis i definicje naprężeń, następnie wykładowca przechodził do urządzenia symulującego naprężenia, gdzie w praktyce można było zobaczyć omawiane naprężenia
- następnie wykładowca opisywał poszczególne cięcia i przedstawiał technologię - wykwalifikowany drwal zaprezentował prawidłowe cięcia piłą łańcuchową
- istotne było zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których najczęściej dochodzi do błędów
w stosowaniu tej technologii i zdefiniowanie skutków tych błędów – niepełnowartościowy surowiec, uszkodzenia innych drzew, stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących
- ważny elementem była dyskusja z grupą zainteresowanych tematem, która kończyła pokaz
- prezentowana wiedza nie tylko poprawia bezpieczeństwo pracy drwala ale ma fundamentalny wpływ na jakość pozyskiwanego surowca.
Wykładowcy: wykwalifikowany drwal z wieloletnim doświadczeniem.
 
Stoisko 4 – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

- dano możliwość gościom targów na uzupełnienie wiedzy w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy po nagłych wypadkach, co jest niezmiernie ważne nie tylko w trakcie prac wykonywanych w lesie ale może być przydatne dla każdego zarówno w pracy jak i poza nią
- umożliwiono skorzystanie z profesjonalnego instruktażu oraz sprawdzenia poziomu własnych umiejętności na fantomie. Umiejętności, na które zwrócono uwagę są, w świetle zdarzających się wciąż wielu wypadków, bardzo istotne
- dostęp do profesjonalnego sprzętu oraz praktyczna możliwość sprawdzenia poziomu własnych umiejętności może w przyszłości procentować ochroną zdrowia i życia ludzkiego.
Wykładowcy: ratownik medyczny, pracownik ORWLP w Bedoniu