Aktualności Aktualności

Warto zobaczyć – pomysły na małą architekturę leśną. Nagrody dla leśników – projektantów.

Wiele razy leśnicy udowodnili, że na lesie znają się bardzo dobrze, ale mają też wiele innych zdolności i zainteresowań.

Sprawdziliśmy to w praktyce proponując wszystkim, a w szczególności leśnikom, udział w nietypowym konkursie „na koncepcję nowej linii urządzeń turystycznego udostępniania lasu dla programu własnego PGL LP pt. program „Aktywne udostępnianie lasu" (AUL)". Zadaniem było narysowanie i opisanie koncepcji projektowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu, czyli tak często spotykanych w lesie wiat, ławek, stołów itp.

Poniżej wizualizacje zwycięskich prac.

Nie było to łatwe zadanie – każdy z uczestników musiał sprostać wypracowanym wcześniej rekomendacjom. Często oznaczało to pogodzenie ognia z wodą: naturalności z bezpieczeństwem użytkowników, solidnej konstrukcji z rozsądnymi kosztami. A do tego wszystkiego należało pamiętać, aby urządzenia były proste w produkcji, łatwe w montażu i transporcie.

Na tak postawione wyzwanie odpowiedziało 19 autorów spośród ponad 2107 osób, które zapoznały się z informacjami na stronie www.lasy.gov.pl. Wśród nich byli zarówno leśnicy (16 prac), jak i osoby spoza LP (3 prace). Jury, składające się z pracowników PGL LP i ekspertów z zakresu architektury dokonało wyboru najlepszych prac.

Pierwsza nagroda przyznana została Panu Piotrowi Barwikowi z Nadleśnictwa Dąbrowa. Druga nagroda Panu Grzegorzowi Kołodziejowi z Nadleśnictwa Sława Śląska, a trzecia Panu Tomaszowi Kasiakowi z Warszawy. Wyróżniono również pracę Pana Łukasza Zaniewskiego z Nadleśnictwa Rajgród  oraz pracę Pana Karola Szparkowskiego z Warszawy.

Pierwsza nagroda zostanie uroczyście wręczona na spotkaniu zorganizowanym w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Leśny" przy Nadleśnictwie Solec Kujawski. Autor zwycięskiej pracy z pomocą zawodowego architekta dopracuje szczegóły techniczne projektu. Tak opracowana dokumentacja będzie wykorzystana przy produkcji prototypów urządzeń w 2017 roku.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

 

I nagroda, autor p. Piotr Barwik z Nadleśnictwa Dąbrowa.

II nagroda, autor p. Grzegorz Kołodziej z Nadleśnictwa Sława Śląska.

III nagroda, autor p. Tomasz Kasiak z Warszawy.

Wyróżnienie, autor p. Łukasz Zaniewski z Nadleśnictwa Rajgród.

Wyróżnienie, autor p. Karol Szparkowski z Warszawy.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!