Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi, licytacje

Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniami ORWLP w Bedoniu

 

1. Zapytanie ofertowe - "Usługa dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego a3 ".

Informacja o wyniku postępowania

2. Zapytanie ofertowe - "Dostawa do siedziby ORWLP w Bedoniu oryginalnych tuszy i tonerów ".

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

3. Zapytanie ofertowe - "Dostawa teczek na dokumenty ".

Informacja o wyniku postępowania

4. Zapytanie ofertowe - "Usługa tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) 9 tesktów wypraw oraz 2 tekstów wprowadzających ".

Informacja o wyniku postępowania

 

5. Zapytanie ofertowe - "Dostawa papieru".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - formularz ofertowy

Załącznik nr 1A- formularz ilościowo-cenowy

Załącznik nr 2 do zapytania- wzór umowy