Aktualności Aktualności

Zapytania ofertowe, przetargi, licytacje

Zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniami ORWLP w Bedoniu

1. Zapytanie ofertowe - "Dostawa środków czystości".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

2. Zapytanie ofertowe - "Dostawa gablot i tabliczek przydrzwiowych".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

3. Zapytanie ofertowe - "Dostawa oryginalnych tuszy i tonerów".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

3. Zapytanie ofertowe - "Dostawa telefonów komórkowych".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

4. Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie badań społecznych i ich przeprowadzenie na wskazanej grupie osób w celu identyfikacji potrzeb, preferencji i oczekiwań współczesnego turysty pandemicznego".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania - Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej