Wydawca treści Wydawca treści

Akty prawne

Poniżej zamieszczamy tabelaryczny wykaz oraz teksty aktów prawnych dotyczących sortów mundurowych:

ZARZĄDZENIE NR 39 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru.

ZARZĄDZENIE NR 46 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru.

ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru oraz wprowadzające tekst jednolity tego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru.

ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 17.02.2020 r. w sprawie nadzoru nad zachowaniem zgodności ze wzorcem mundurów leśnika według nowego wzoru.

ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 8.03.2021 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika dla pracowników Lasów Państwowych.

ZARZĄDZENIE NR 62 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 11.10.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17.02.2020 w sprawie nadzoru nad zachowaniem zgodności ze wzorcem mundurów leśnika według nowego wzoru.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 20.01.2022 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika dla pracowników Lasów Państwowych.

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 25.01.2022 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru.

ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 26.01.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadzoru nad zachowaniem zgodności ze wzorcem mundurów3 leśnika według nowego wzoru.

ZARZĄDZENIE NR 17 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 17.02.2022 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru.

Tabelaryczny wykaz aktów prawnych.

Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.12.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 roku w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

Załączniki do Zarządzenia nr 54

Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

Załączniki do Zarządzenia nr 44

Zarządzenie nr 16 DGLP z 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

Załącznik do zarz. nr 16.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia - akt uchylony.

Załączniki do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. - akt uchylony.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.