Asset Publisher Asset Publisher

Pobieranie próbek

W analizie zasobności rośliny w składniki pokarmowe decydujący wpływ na jej wynik i w konsekwencji zastosowane nawożenie, ma właściwe pobranie próbek do badania.

Przed przystąpieniem do pobrania próbek należy sporządzić szkic całej szkółki, wydzielić i ponumerować kwatery, na których będzie pobierany materiał roślinny. Punkty pobierania próbek pierwotnych należy wyznaczyć losowo możliwie w równych odstępach od siebie, w zależności od kształtu kwatery. Nie zaleca się pobierania próbek materiału roślinnego po zastosowanym nawożeniu i po ulewnych deszczach.

Pobieranie próbek drzew liściastych

Liście zrywa się w końcu lata (w dni pogodne) ze środkowej części pędu z 20-30 miejsc wyznaczonych losowo w możliwie równych odstępach od siebie. Próbka powinna ważyć przynajmniej 150 g (200 liści).

Pobieranie próbek drzew iglastych

Sadzonki drzew iglastych pobiera się w całości z 30 miejsc wyznaczonych losowo w możliwie równych odstępach. Próbka powinna zawierać ok. 30-40 sadzonek jednorocznych (200 g igieł). Próbki pobiera się na ogół w okresie spoczynku rośliny (od listopada do lutego), w przypadku modrzewia w końcu lata w dni pogodne.

Pobieranie próbek z plantacji jodły pospolitej

W przypadku pobierania próbek z plantacji jodły pospolitej, próbka przesłana do analizy powinna zawierać ok. 200 g igieł, tj. około 30 gałązek (wielkości dłoni, ze środkowej części sadzonki) z 30 losowo wybranych sadzonek na powierzchni jednorodnej. Powierzchnie jednorodne powinny być wyznaczone w zależności od panujących warunków lub kondycji sadzonek.