Asset Publisher Asset Publisher

Przysyłanie próbek

Przysyłanie próbek glebowych do analizy opracowano na podstawie norm: PN-R-04031:1997, PN-R-04026:1997.

Zaleca się, aby próbki gleby przygotowane do wysłania, pakowane były w torebki z folii lub tekturowe pudełka.

Do próbki o masie ok. 0,5kg. należy dołączyć szkic szkółki  oraz etykietę (metryczkę) z danymi:

- adres  i nazwa szkółki,
- oznaczenie próbki,
- numer kwatery,
- data pobrania.

Pojemniki z glebą należy zabezpieczyć tak, aby w czasie transportu lub przesyłki do SON nie uległy uszkodzeniu, zanieczyszczeniu lub wzajemnemu wymieszaniu.
Zaleca się, aby czas od pobrania do dostarczenia próbek do SON nie przekraczał 10 dni.