Asset Publisher Asset Publisher

Przesyłanie próbek

Próbki materiału roślinnego powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie od ich pobrania.

Zaleca się pakowanie próbek w torebki foliowe lub papierowe. Na torbach umieszcza się metryczkę z czytelnie wypisanymi danymi:

  • adres i nazwa szkółki,
  • oznaczenie próbki,
  • gatunek drzewa lub krzewu,
  • data pobrania.

Pojemnik z próbkami należy zabezpieczyć tak, aby w czasie transportu lub przesyłki do SON nie uległ uszkodzeniu, zanieczyszczeniu lub wzajemnemu wymieszaniu.