Asset Publisher Asset Publisher

Zestawienie danych dla jednostek organizacyjnych LP

Zestawienia dotyczące bazy „Czas w las”

Wycena zlecenia zestawienia

Zlecenie zestawienia

Kontakt: Magdalena Choińska m.choinska@bedon.lasy.gov.pl,

tel. 42 677 25 14

Korzyści dla Nadleśnictwa

  • Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia,
  • Uzyskanie unikalnych informacji na temat obiektów turystycznych np. danej RDLP w postaci zestawień dotyczących np.
  • porównanie liczby obiektów turystycznych na stronie www.czaswlas.pl z listą wszystkich obiektów znajdujących się w bazie,
  • dane dotyczące aktywności np. Nadleśnictw z danej RDLP,
  • statystyki aktywności w latach 2011-2016,
  • dane dotyczące typów obiektów turystycznych danej j.o. LP znajdujących się w bazie.

Proponowany przebieg współpracy:
1. Zlecenie wykonania wyceny (druk do pobrania)  i  wstępne ustalenia – zadanie ORW LP,
2. Wykonanie wyceny - zadanie ORW LP,
3. Zlecenie wykonania zestawienia (druk do pobrania)   – zadanie j.o. LP,
4. Przygotowanie i przekazanie j.o. LP zestawienia danych– zadanie ORW LP,
5. Przekazanie uwag - zadanie Nadleśnictwa, oraz naniesienie ewentualnych zmian
(pierwsza zmiana jest bezpłatna) – zadanie ORW LP,
6. Zatwierdzenie zestawienia - zadanie j.o. LP,
7. Przesłanie faktury– zadanie ORW LP.

Koszt wykonania zestawienia:

Koszt zestawienia to ok. 480 zł netto.

Szczegółowe kalkulacje kosztów wykonujemy indywidualnie dla każdej j.o. LP, gdyż zależą one od zakresu zestawienia (np. w przypadku RDLP – liczby Nadleśnictw).