Wydawca treści Wydawca treści

Gotowe rozwiązania projektowe

ORWLP w Bedoniu wraz z ekspertami przygotował i udostępnia na wniosek j.o. LP (wniosek w załączeniu) materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

Wszystkie te materiały przygotowane są w oparciu o dokumentację techniczno-wykonawczą (tzw. DTW 3.0.) nowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu (altan, stołów, ławek, tablic itp.), zgodnie z pismem DGLP z dnia 27 lutego 2020 r.

Jednym z czterech rodzajów materiałów (całość dostępna w linkach poniżej) są gotowe rozwiązania projektowe w zakresie:
- gotowych projektów koncepcyjnych (zagospodarowanie terenu) miejsc postoju pojazdów/parkingów leśnych (3 wersje projektu koncepcyjnego),
- rozwiązań w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych oraz nawierzchni pod urządzeniami DTW 3.0 (17 kart technicznych: 6 wariantów nawierzchni dla ciągów pieszych + 1 karta z detalem konstrukcyjnym, 4 warianty nawierzchni dla miejsc postojowych, 2 warianty dla leśnej drogi dojazdowej, 4 warianty posadowienia urządzeń DTW 3.0).

Zapraszamy do ich pobrania. Aby otrzymać ten materiał prosimy o wysłanie wiadomości e-mail [link do treści maila] na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w dowolnym dla Państwa terminie.
W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle nieodpłatne wybrane materiały na adres mailowy osoby podanej do kontaktu.

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z:
- ogólnymi informacjami nt. urządzeń DTW 3.0:
 
• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

- pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Wizualizacje – przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0.
• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0