Wydawca treści Wydawca treści

Listy kontrolne

ORWLP w Bedoniu wraz z ekspertami przygotował i udostępnia na wniosek j.o.LP (wniosek w załączeniu) materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

Wszystkie te materiały przygotowane są w oparciu o dokumentację techniczno-wykonawczą (tzw. DTW 3.0.) nowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu (altan, stołów, ławek, tablic itp.), zgodnie z pismem DGLP z dnia 27 lutego 2020 r. [Pismo DGLP i udostępnianie DTW 3.0].

Jednym z czterech rodzajów materiałów są listy kontrolne. Zapraszamy do ich pobrania. To listy pomocne dla j.o.LP, które planują, budują różne obiekty turystyczne na terenach PGL LP:

• Lista kontrolna nr 1 - Posadowienie i Funkcjonowanie PL MPP – jest to podstawowa lista kontrolna zawierająca pytania, które określają czy na obiekcie są wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na optymalne jego funkcjonowanie. Docelowo tę listę będzie wypełniała osoba z danej j.o.LP, która chce sprawdzić konkretny obiekt.

• Lista kontrolna nr 2 - Dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami – jest to podstawowa lista kontrolna zawierająca pytania, które pozwalają określić czy dany obiekt jest optymalnie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Docelowo tę listę będzie wypełniała osoba z danej j.o.LP, która chce sprawdzić konkretny obiekt w zakresie jego dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

• Szczegółowa lista kontrolna nr 1.1 – pomysł na PL/MPP. Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowych list kontrolnych.

• Szczegółową listę kontrolną nr 1.2 – koncepcja PL/MPP. Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowych list kontrolnych

• Szczegółową listę kontrolną nr 2 Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowej listy kontrolnej nr 2.

Aby otrzymać ten materiał prosimy o wysłanie wiadomości e-mail [tu link do treści] na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w dowolnym dla Państwa terminie.
W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle wybrane materiały na adres mailowy osoby podanej do kontaktu.
Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z:
- ogólnymi informacjami nt. urządzeń DTW 3.0:


• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

- pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Wizualizacje – przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0