Wydawca treści Wydawca treści

Ocena sortów

Od 2018 roku przy procedowaniu zakupów przez jednostki organizcyjne Lasów Państwowych nie będą wymagane świadectwa oceny zgodności ze wzorcem. Przy zaopatrywaniu się w mundury i oznaki podstawę stanowi zachowanie zgodności ze wzorcem mundurów oraz dokumentacją techniczno-technologiczną poszczególnych elementów wzorca,