Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej ORWLP w Bedoniu we współpracy z Zespołami Ochrony Lasu opracowuje standardy danych w postaci zobrazowań leśnych na potrzeby ochrony lasu. Celem działania jest doradztwo w zakresie:

  • wykonywania, opracowywania i interpretacji ortofotomap,
  • wyznaczania i interpretacji wskaźników tj. NDVI, VARI, GLI, TGI, SWIR, NDWI...,
  • wykorzystywania ogólnodostępnych materiałów satelitarnych.

Darmowe zasoby satelitarne: