Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

ORWLP w Bedoniu oferuje pomoc w opracowywaniu danych pozyskanych za pomocą platform BSP na potrzeby ochrony lasu – zarówno materiałów RGB jak i multispektralnych. Dodatkowo wspomagamy jednostki PGL LP w zakresie możliwości efektywnego wykorzystania programów do opracowywania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, a także prowadzenia analiz przestrzennych w środowisku QGIS poprzez spotkania informacyjne.

Celem działania jest doradztwo w zakresie:


• wykonywania, opracowywania i interpretacji ortofotomap,
• wyznaczania i interpretacji wskaźników tj. NDVI, VARI, GLI, TGI, SWIR, NDWI...,
• wykorzystywania ogólnodostępnych materiałów satelitarnych.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Biura Ekspertyz i Techniki Leśnej:

Jakub Sarzyński tel.: 42 677 25 52, 601 846 348 j.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl
Anna Dałkowska tel.: 42 677 25 62, 693 335 303 a.dalkowska@bedon.lasy.gov.pl

 

Darmowe zasoby satelitarne: