Wydawca treści Wydawca treści

Oferta cenowa

Oferta Stacji Oceny Nasion przy ORWLP w Bedoniu.

Opracowanie analizy gleby lub/i kompostu lub/i torfu obejmuje:

 1. Wykonanie analizy pH w KCl.
 2. Wykonanie analiz na zawartość węgla organicznego (C%), próchnicy oraz azotu ogólnego (N%).
 3. Wykonanie analiz na oznaczenie azotu w formie jonów NH4+ i NO3 -.
 4. Wykonanie analiz na zawartość składników łatwo rozpuszczalnych w formie tlenkowej (P2O5, K2O, MgO).
 5. Zestawienie i opracowanie wyników.
 6. Określenie dawek i zaleceń nawożeniowych w czystym składniku, w tym dawek kompostu i wapnia.

W zależności od ilości próbek gleby w zleceniu cena netto za jedna próbkę:

 • 1 – 4 próbki – 242 zł
 • 5 i więcej próbek – 200 zł

Oznaczenie mikroelementów – dodatkowo 110 zł netto za jedną próbkę.

 

Opracowanie analizy aparatu asymilacyjnego obejmuje:

 1. Oznaczenie zawartości azotu ogólnego, fosforu, magnezu, potasu.
 2. Interpretacja wyników badań oraz porównanie ich z wynikami ekspertyzy glebowo - nawożeniowej.

W zależności od ilości próbek materiału roślinnego w zleceniu cena netto za jedna próbkę:

 • 1 – 4 próbki – 200 zł
 • 5 i więcej próbek – 183 zł

Oznaczenie mikroelementów – dodatkowo 100 zł netto za jedną próbkę.

 

Ocena frekwencji mikoryzowej na korzeniach sadzonek drzew i krzewów leśnych w celu określenia stopnia mikoryzacji.

Koszt badania jednej próbki – cena do uzgodnienia.

 

Opracowanie analizy chemicznej wody używanej na szkółce do nawadniania w celu określenia: zasolenia, twardości ogólnej, pH, zawartości Mg, Ca, Fe i Mn. 

Koszt badania jednej próbki wody – 143 zł netto.

W przypadku poboru próbek przez pracowników Stacji Oceny Nasion do cen podanych powyżej należy doliczyć koszty pracy i delegacji.

Nadleśnictwa przysyłające nasiona do oceny do Stacji Oceny Nasion w Bedoniu otrzymują 10% zniżki na podane wyżej usługi.