Wydawca treści Wydawca treści

Opracowanie treści oraz projektów graficznych tablic edukacyjnych i informacyjnych

Opracowanie treści oraz projektów graficznych tablic edukacyjnych i informacyjnych

Wycena i zlecenie wykonania propozycji treści oraz projektów graficznych tablic
Kontakt: Przemysław Kawa: p.kawa@bedon.lasy.gov.pl,

tel. 42 677 25 14, fax. 42 677 25 07

 

W zależności od zakresu prac objętych usługą wykonują ją  pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi kompetencjami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Korzyści dla Nadleśnictwa:

 1. Treść tablic zgodna z:
  • aktualną wiedzą,
  • dostosowana do poziomu percepcji grupy wiekowej osób, którym tablica jest dedykowana,
  • parametrami wynikającymi z Księgi Identyfikacji Wizualnej PGL LP.
 2. Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania wyceny (druk do pobrania) - zadanie Zamawiającego,
 2. Sporządzenie wyceny - zadanie ORWLP,
 3. Przesłanie do ORWLP zlecenia (druk do pobrania) – zadanie Zamawiającego,
 4. W razie potrzeby wizyta w Nadleśnictwie – wizja terenowa – zadanie ORW LP oraz szczegółowe uzgodnienia – zadanie ORWLP i Zamawiającego (ten etap - jeżeli występuje jest oddzielnie wyceniany i rozliczany),
 5. Przygotowanie i przekazanie do Nadleśnictwa pierwszej wersji projektu treści i/lub projektu tablic (postać elektroniczna) – zadanie ORWLP,
 6. Przekazanie uwag - zadanie Zamawiającego,
 7. Naniesienie ewentualnych zmian w pierwszej wersji projektu tablic (pierwsze zmiany są bezpłatne) oraz przekazanie poprawionej wersji do Zamawiającego – zadanie ORWLP,
 8. Zatwierdzenie treści i/lub projektu tablic - zadanie Zamawiającego,
 9. Przesłanie przedmiotu zlecenia wraz z fakturą – zadanie ORWLP.
 10. W razie zamówienia: druk i wysyłka tablic wraz z fakturą na adres j.o.LP.

 

Koszty

Koszty przygotowania tablicy zależy od zakresu prac i ogólnie można je podzielić na kilka opcji:

 • opracowanie tekstu na tablicę wraz z propozycją opisową zdjęć, grafik i rysunków.

Otrzymują wtedy Państwo plik Word z tekstem na tablicę oraz schemat rozmieszczenia zdjęć, grafik lub rysunków an tablicy. Temat zdjęć (grafik czy rysunków) opisany jest tekstowo (nie zamieszczany wtedy fotografii).

 • przygotowanie projektu graficznego tablicy (do druku i/lub innego zastosowania: ulotki, Internetu) na podstawie tekstów i materiałów przesłanych od Państwa.

Otrzymują wtedy Państwo projekt tablicy w pliku i wielkości określonej w zamówieniu (np. pliki CDR – wielkość do druku oraz pliki JPG do innego wykorzystania).

 • przygotowanie projektu graficznego tablicy (do druku i/lub innego zastosowania: ulotki, Internetu) na podstawie opracowanego przez ORWLP w Bedoniu tekstu oraz zdjęć, grafik, rysunków zakupionych przez ORWLP w Bedoniu.

Otrzymują wtedy Państwo projekt tablicy w pliku i wielkości określonej w zamówieniu (np. pliki CDR – wielkość do druku oraz pliki JPG do innego wykorzystania).

 • druk tablic i dostawa do nadleśnictwa,
 • Inne, zgodnie z oczekiwaniami j.o. LP 

Koszt projektu treści i /lub projektu graficznego jednej tablicy w zależności od wyżej opisanego zakresu prac wynosi od około 200 zł do około 700 zł netto.

Koszty uzależnione są m.in. od następujących parametrów:

 1. skomplikowania treści i poziomu szczegółowości tablicy,
 2. potrzeby wizji lokalnej w terenie, jeśli treść tablic ma być spójna z otoczeniem danej tablicy,
 3. uzgodnień treści tablic z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi,
 4. liczby zdjęć grafik lub rysunków, które musi zakupić ORWLP w Bedoniu.
 5. dodatkowych wymagań Zamawiającego.