Wydawca treści Wydawca treści

Dokumentacja techniczno-wykonawcza (DTW)

Zgodnie z pismem DGLP Zn. spr.: ZE.715.3.2.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udostępnienia dokumentacji techniczno-wykonawczej (DTW) urządzeń turystycznego udostępniania lasu przygotowanej w ramach modyfikacji Programu „Aktywne udostępnianie lasu” zamieszczamy poniżej dla j.o.LP wzór wniosku o udostępnienie DTW 3.0.  

Po pobraniu i wypełnieniu wniosku, prosimy o jego odesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w postaci podpisanego skanu.

W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle na adres mailowy osoby podanej do kontaktu link do pobrania dokumentacji DTW 3.0.

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa,
tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami nt. nowych urządzeń AUL: