Wydawca treści Wydawca treści

Dokumentacja techniczno-wykonawcza urządzeń DTW 3.0

Zgodnie z pismem DGLP Zn. spr.: ZE.715.3.2.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udostępnienia dokumentacji techniczno-wykonawczej (DTW 3.0) urządzeń turystycznego udostępniania lasu zamieszczamy poniżej dla j.o. LP wzór wniosku o udostępnienie DTW 3.0.

Po pobraniu i wypełnieniu wniosku, prosimy o jego odesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w postaci podpisanego skanu.

W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle na adres mailowy osoby podanej do kontaktu link do pobrania dokumentacji DTW 3.0.

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z:
ogólnymi informacjami nt. nowych urządzeń AUL:

• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

oraz pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0