Wydawca treści Wydawca treści

Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia krótkiej prezentacji pokazującej proces opracowania i konsultacji nowych urządzeń zbudowanych na podstawie nowej dokumentacji techniczno-wykonawczej (tzw. DTW 3.0).

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia krótkiej prezentacji pokazującej proces opracowania i konsultacji nowych urządzeń zbudowanych na podstawie nowej dokumentacji techniczno-wykonawczej (tzw. DTW 3.0). To najszybszy i najwygodniejszy sposób poznania najważniejszych działań j.o. LP i podmiotów zewnętrznych, które złożyły się na opracowanie nowego wzoru. Link do prezentacji na dole strony.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami nt. nowych urządzeń AUL:

• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

oraz pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0.