Wydawca treści Wydawca treści

Procedury operacji powietrznej

Wykonywanie operacji powietrznych w środowisku leśnym przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wymaga określonych zasad bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, że wykorzystywanie dronów w praktyce leśnej staje się coraz bardziej powszechne, Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej ORWLP w Bedoniu opracowało procedury przygotowania operacji powietrznej obejmujące między innymi:

  • weryfikację dostępności przestrzeni powietrznej,
  • weryfikację warunków atmosferycznych,
  • sprawdzenie stanu BSP przed i po locie.

 


Zapraszamy do kontaktu w sprawie udostępnienia opracowanych materiałów do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych:

  • Procedura przygotowania operacji powietrznej przez operatorów BSP
  • Instrukcja Operacyjna
  • Plan lotu bezzałogowym statkiem powietrznym
  • Rejestr lotów
  • Wzór tabliczki znamionowej BSP