Wydawca treści Wydawca treści

Procedury operacji powietrznej

Wykonywanie operacji powietrznych w środowisku leśnym przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wymaga określonych zasad bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, że wykorzystywanie dronów w praktyce leśnej staje się coraz bardziej powszechne, Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej ORWLP w Bedoniu zapewnia wsparcie jednostkom organizacyjnym PGL LP w działaniach związanych z wykorzystaniem dronów.

 
Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z:Zachęcamy również do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat systemu PansaUTM tutaj, oraz wytycznymi związanymi z posługiwaniem się bezzałogowymi statkami powietrznymi udostępnianymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Jakub Sarzyński tel.: 42 677 25 52, 601 846 348 j.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl
Anna Dałkowska tel.: 42 677 25 62, 693 335 303 a.dalkowska@bedon.lasy.gov.pl